Ar norvēģu atbalstu e-veselības aktivitāšu veicināšana Zemgalē.

Zemgalē turpinās Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonda” projekta „Ceļā uz e-veselību Zemgalē” īstenošana. Projekta iesniedzējs un vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions, bet sadarbības partneri: Bauskas pilsētas dome, Jēkabpils un Dobeles rajona padomes, kā arī Blefjell slimnīca Norvēģijā.

Projekta ieviešanā piedalās divi pārstāvji no partnerinstitūciju valdījumā esošām slimnīcām – Bauskas slimnīcas, Dobeles un apkārtnes slimnīcas un Jēkabpils slimnīcas. Projekta „Ceļā uz e-veselību Zemgalē” specifiskais mērķis ir radīt priekšnoteikumus e-veselības ieviešanai Zemgalē, identificējot un daļēji novēršot šķēršļus pamatnostādņu „E-veselība Latvijā” īstenošanas plāna 2008.-2010. gadam realizācijai Zemgales reģionālajās un lokālajās daudzprofila slimnīcās, it īpaši Bauskā, Dobelē un Jēkabpilī. Apakšprojekta tiešā mērķauditorija ir Zemgales reģionālo un lokālo daudzprofila slimnīcu vadība un personāls.

Projekta vadības grupa ir izsludinājusi iepirkuma konkursu un noslēgusi līgumu ar SIA „Socioloģisko pētījumu institūts” par pētījuma veikšanu, noskaidrojot šķēršļus e-veselības ieviešanai Zemgalē. Projektā plānots izstrādāt iekšējo datortīklu tehnisko dokumentāciju trijām slimnīcām, apgūt Norvēģijas pieredzi par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju priekšrocībām, šādi mainot Zemgales slimnīcu vadības un personāla negatīvo attieksmi par nacionālā e-veselības projekta lietderību. Projektā tiks organizēti semināri projekta rezultātu un labās prakses izplatīšanai. 

Projekta ieviešana ilgs deviņus mēnešus un noslēgsies 2009. gada septembrī, projekta kopējās izmaksas ir 35 140 LVL. Pieprasītais granta finansējums ir 29 869 LVL (85%). Savukārt Zemgales Plānošanas reģiona līdzfinansējums ir 5271 LVL (15%).