SIA "Bauskas slimnīca"
Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, LATVIJA

Poliklīnikas reģistratūra tālr. 63923433, 63924688

Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts (traumpunkts) tālr. 63923153, mob. 28356160

Aprūpes nodaļa. stacionārs tālr. 63924132

Administrācija tālr. 63924696, e-pasts info@bauskasslimnica.lv

Reģ.Nr. 43603017682, PVN reģ.Nr. LV 43603017682

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a/s "SEB Banka"
kods: UNLALV2X, konts: LV54UNLA0029700142810

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a/s "Swedbank"
kods: HABALV22, konts: LV46HABA0001402050200

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datu drošības speciālists - Jānis Kāršenieks, janis.karsenieks@inbox.lv

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------