SAM 9.3.2. ERAF

 

Projekta rezultātā tiks uzlabota izmeklējumu daudzveidība un kvalitāte SIA „Bauskas slimnīca”

SIA „Bauskas slimnīca” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 31.oktobrī noslēdza līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.2.0/18/I/012 „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Bauskas slimnīca”, uzlabojot veselības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”.

Projekta kopējie izdevumi ir 338 222,00 eiro. No tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonds  (ERAF) sedz izmaksas 280 737,15 eiro apmērā, valsts finansējums ir 29 725,11 eiro, bet SIA „Bauskas slimnīca” -19 816,74 eiro. 7 943 eiro kā privātos projekta līdzekļus paredzēts ieguldīt no kapitālsabiedrības līdzekļiem.

Projekta mērķis ir veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, nodrošinot infrastruktūras uzlabošanu - paredzot jaunu tehnoloģiju iegādi, kas saistīta ar ambulatorās
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu un onkoloģijas jomā, ka rezultātā panākot efektīvāku energoresursu izmantošanu un sekmējot pakalpojumu izmaksu mazināšanu, nodrošinot drošu darba vidi pacientiem un darbiniekiem, paaugstinot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novada iedzīvotājiem, sniedzot pakalpojumus.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegādātas septiņas jaunas medicīnas iekārtas ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai sirds un asinsvadu un onkoloģijas jomā. 

Projekta īstenošanas laikā SIA „Bauskas slimnīca” iegādāsies digitālo mamogrāfijas iekārtu, kas nodrošinās pakalpojumu kvalitātes attīstību onkoloģijas jomā, ultrasonogrāfijas iekārtu, kas nodrošinās sirds un asinsvadu, kā arī onkoloģijas izmeklējumu kvalitātes uzlabošanos, videofibrogastroskopu, videokolonoskopu un automātisko endoskopu mazgāšanas - dezinfekcijas iekārtu lai uzlabotu pakalpojumu kvalitātes attīstību onkoloģijas jomā, trīs gabalus trīs kanālu holterus un holteru datu analīzes programmu, kas nodrošinās kvalitātes uzlabošanos sirds un asinsvadu jomā. Oftalmoloģijas pakalpojumu klāsta paplašināšanai tiks iegādāta digitālā fundusa kamera lai nodrošinātu pakalpojumus onkoloģijas jomā.

Iegādātās iekārtas ir ilgtermiņa ieguldījums SIA „Bauskas slimnīca” attīstībā gan uzlabojot tās infrastruktūru, gan arī Bauskas slimnīcas apkalpes zonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu daudzveidību.
Projektā paredzētās aktivitātes uzsāktas jau šā gada martā un projekts tiks pabeigts 2018.gada 31.decembrī. 

Projekta vadītāja Sandra Drozdovska

2018.gada 29.novembrī

 

 

Publikācija laikrakstā "Bauskas Dzīve"  2018.gada 4.decembrī. 

http://www.bauskasdzive.lv/reklamraksti/projekta-rezultata-tiks-uzlabota-izmeklejumu-daudzveidiba-un-kvalitate-sia-bauskas-slimnica-175849?preview=6029sncboy8844gsogk000gcok44wssc8w00osws4400wgwc88

 

Publikācija laikrakstā "Bauskas Dzīve"  2019.gada 29.janvārī.. 

http://www.bauskasdzive.lv/reklamraksti/precizakas-kvalitativakas-izmeklesanas-iespejas-tepat-bauska-176451?preview=6029sncboy8844gsogk000gcok44wssc8w00osws4400wgwc88

 

 

Publikācija Bauskas novada pašvaldības laikrakstā "Bauskas Novada Vēstis"  2018.gada 21.decembrī

https://www.bauska.lv/allfiles/files/BNV%202018%20Decembris_1_web.pdf

 

 

 

SIA  “Bauskas slimnīca” 2018.gadu noslēdz ar realizētu projektu

 

2018.gada 19.decembrī SIA “Bauskas slimnīca” ambulatorās nodaļas ārsti oftalmologi uzsāka darbu ar jauno digitālo fundusa kameru Centervue DRS. Iekārta iegādāta projektā “Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Bauskas slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību” ar identifikācijas Nr. 9.3.2.0/18/I/012.

Projekta ietvaros laika posmā no 2018.gada 20.marta līdz 2018.gada 31.decembrim ir iegādātas šādas iekārtas:

  • 2018.gada 17. jūlijā piegādāta digitāla ultrasonogrāfijas iekārta Epiq 5, ražotājs Philips Medical Systems, piegādātājs SIA “Arbor Medical Korporācija” par summu ar PVN 119790 Eiro,
  • 2018.gada 30.jūlijā piegādāta un uzstādīta digitāla mamogrāfijas iekārta Hologic Selenis Dimensions 3000, ražotājs Hologic (ASV), piegādātājs SIA “A.Medical” par summu ar PVN 129712 Eiro,
  • 2018.gada 22.oktobrī piegādāts videofibrogastraskops GIF–H185,  ražotājs Olympus Medical Systems Corp, piegādātājs Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā par summu ar PVN 17199.02 Eiro,
  • 2018.gada 22.oktobrī piegādāts videokolonoskops CF–H185L,  ražotājs Olympus Medical Systems Corp, piegādātājs Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā par summu ar PVN 17006.91 Eiro,
  • 2018.gada 22.oktobrī piegādāta automātiskā endoskopu mazgāšanas – dezinfekcijas iekārta miniETD2,  ražotājs Miele&Cie KG, piegādātājs Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā par summu ar PVN 15175.49 Eiro,
  • 2018.gada 2.novembrī piegādāti komplekts - trīs gabali trīs kanālu holteri  Digitrak XT un holtera datu analīzes programma Philips Holter 2010 PLUS, ražotājs Philips Medical Systems, piegādātājs SIA “Arbor Medical Korporācija” par summu ar PVN 20521.60 Eiro,
  • 2018.gada 19.decembrīpiegādāta digitāla fundusa kamera Centervue DRS, ražotājs Centervue SpA, piegādāja SIA “OC Vision” par summu ar PVN 13987.60 Eiro.

Kopējās projekta izmaksas ir 333 392.62 eiro, tai skaitā:

ERAF finansējums 85%                     280737.15 eiro

Valsts budžeta finansējums 9%          29725.11 eiro

Privātās attiecināmās izmaksas (SIA „Bauskas slimnīca”) 6% 19816.74 eiro

SIA “Bauskas slimnīca” finansējums  3113.62 eiro.

Projekta realizācijas rezultātā ir sasniegts izvirzītais projekta mērķis - veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, nodrošinot infrastruktūras uzlabošanu - paredzot jaunu tehnoloģiju iegādi, kas saistīta ar ambulatoras veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu un onkoloģijas jomā, ka rezultātā panākot efektīvāku energoresursu izmantošanu un sekmējot pakalpojumu izmaksu mazināšanu, nodrošinot drošu darba vidi pacientiem un darbiniekiem, paaugstinot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novada iedzīvotajiem, sniedzot pakalpojumus.

Gala rezultātā SIA “Bauskas slimnīca” ir atbalstītā ārstniecības iestāde, kurā veikti ieguldījumi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai.

43262 iedzīvotāji, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi SIA “Bauskas slimnīca” apkalpes teritorijā, kas ir Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novads.

 

Projekta rezultātā sasniegtie rezultāti tiks nodrošināti arī pēc projekta pabeigšanas. SIA "Bauskas slimnīca" iegādājoties jaunas tehnoloģijas paredz, ka to garantijas laiks nebūs īsāks par 24 mēnešiem, kuru laikā piegādātājs veiks ari iekārtu tehnisko apkopi, uzturēšanu un atbilstoši Preces ražotāja sniegtajām rekomendācijām.

Pēc projekta realizācijas medicīnas pakalpojumu sniegšanu ar iegādātajam iekārtam slimnīca nodrošinās: ar mamogrāfijas iekārtu vismaz desmit gadus, ar ultrasonogrāfijas iekārta vismaz 7 gadus, ar videofibrogastraskopijas, videokolonoskopijas un automātisko endoskopu mazgāšanas – dezinfekcijas iekārtu, digitālo fundusa kameru un trīs gabaliem trīs kanālu holteriem ar holtera datu apstrādes programmu vismaz piecus gadus.

 

Projekta vadītāja Sandra Drozdovska

2019. gada 16. janvārī