Nosūtījumu veidi

Bauskas slimnīcas Laboratorija izmanto SIA “Centrālā Laboratorija” nosūtījumus pamatojoties uz „Līgumu par laboratorijas pakalpojamu sniegšanu”, no 22.12.2015. (Bauskas slimnīca, reģistrēts 2/16-112).

    • Laboratorisko izmeklējumu nosūtījums internistiem - ģimenes ārstiem ( P01-P02).

    • Nosūtījums uz ambulatoriem laboratoriskiem izmeklējumiem.

    • Nosūtījums uz grūtnieču skrīningu I-II trimestrī.

    • Laboratorisko izmeklējumu nosūtījums ginekologiem.

    • Laboratorisko izmeklējumu nosūtījums ginekologiem ar diagnozes kodu Z349grūtniecēm).

Laboratorija ir tiesīga izmantot arī citus SIA “Centrālā laboratorija” nosūtījumus.

 

Datums: 21.12.2017.g.
Laboratorijas vadītāja D.Amerika-Ļebedjkova