Laboratorija

     Līdzās daudzām citām mūsdienīgām medicīnisko izmeklējumu ierīcēm, kas ir Bauskā, SIA „Bauskas slimnīca” būtiskus līdzekļus ieguldījusi jaunas daudzfunkcionālas aparatūras iegādei, lai nodrošinātu laboratorijas darbu atbilstoši augstiem standartiem. Bauskas poliklīnikas laboratorija ir saņēmusi sertifikātu, kas apliecina laboratorijas kompetenci veikt testēšanu šādās jomās: klīniskā ķīmija, hematoloģija, imūnhematoloģija, koaguloģija, imūnķīmija (hormoni, vīrusi), citoloģija, onkomarķieri un citi. Laboratorisko izmeklējumu nodaļu Bauskas poliklīnikā vada laboratorijas ārste Diāna Amerika-Ļebedjkova, kas ir arī P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas transplantoloģijas centra laboratorijas vadītāja.

     D.Amerika-Ļebedjkova stāsta, ka nereti pacientiem trūkst informācijas par to, kādas ir SIA „Bauskas slimnīca”  laboratorijas iespējas, tādēļ cilvēki cenšas laboratoriskos izmeklējumus veikt citviet. Nav retums arī uzskats, ka Bauskas poliklīnikā laboratorijas nav, tādēļ būtiski ir informēt novada iedzīvotājus par to, kādas iespējas, pakalpojumi laboratorisko izmeklējumu jomā tiek piedāvātas Bauskas poliklīnikā.
     D.Amerika-Ļebedjkova uzsver, ka svarīgi ir tas, ka analīžu materiālu laboratoriskiem izmeklējumiem noņem uz vietas (tas netiek nekur pārvests) un tūlīt nodod laboratorijā. Izmeklējumu rezultātus (testēšanas pārskatu)  tajā pašā dienā, kad nodotas analīzes, var saņemt uz vietas laboratorijā vai arī pacientam tas tiek nosūtīts elektroniski. Pēc pieprasījuma ir iespējams saņemt analīžu rezultātus ar atzīmi „cito” – steidzami. Šādas analīzes ir gatavas vienas stundas laikā. 
     No 2011.gada aprīļa izmeklējumu rezultāti elektroniski tiek uzglabāti laboratorijas datu bāzē un nepieciešamības gadījumā tie uzreiz ir pieejami.
     Laboratorijas vadītāja stāsta, ka, lai apliecinātu laboratorisko izmeklējumu rezultātu kvalitāti Bauskas slimnīcas laboratorija piedalās Starptautiskajā laboratoriju kontroles programmā „Labquality” (Somija). Arī laboratorijā strādājošais personāls regulāri piedalās apmācībās savas kvalifikācijas paaugstināšanai, jo mūsdienīgas aparatūras apkalpošanai vajadzīgas arī plašas zināšanas, kas regulāri jāatjauno.
    D.Amerika-Ļebedjkova atzīst, ka laboratorisko izmeklējumu veikšanai vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums un pēdējā laikā ārsti valsts iedalītās kvotas laboratoriskiem izmeklējumiem izmanto ļoti taupīgi, kas ne vienmēr ir pareizi. 
     Laboratoriskos izmeklējumus var veikt arī bez ārsta nosūtījuma, tikai tad tas ir maksas pakalpojums. Par maksu var veikt visus izmeklējumus, ko piedāvā laboratorijā, tai skaitā cukura līmeņa noteikšanu asinīs un koagulogrammu (asins tecēšanas-recēšanas tests).
Laboratorijas vadītāja atzīst, ka SIA „Bauskas slimnīca” laboratorija ir gatava sadarbībai arī ar lauku pagastu ģimenes ārstu praksēm. „Mēs varam ar savu transportu aizbraukt pakaļ analīžu materiālam (noņemt analīžu materiālu uz vietas). Vienā prakses vietā jābūt vismaz 15 pacientiem, kam šis izmeklējums nepieciešams. Varam veikt braucienu pa vairākām ārstu praksēm vienā dienā, ja vien šim piedāvājumam būtu pieprasījums, jo ir saprotama situācija laukos, kad pacients ne vienmēr var atbraukt līdz Bauskai. Piemēram, vienā dienā varam sniegt pakalpojumu Vecsaule-Jaunsaule-Skaistkalne-Bārbele-Vecumnieki.
 
     D.Amerika-Ļebedjkova atzīst, kaut arī ir rīdziniece, ir informēta par to, kā baušķenieki ir cīnījušies, lai saglabātu medicīniskos pakalpojumus Bauskā, lai Bauskas slimnīca turpinātu savu darbu. Viena no iespējām, lai vietējai slimnīcai  palīdzētu ir izmantot tajā piedāvātos pakalpojumus.