IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Ir uzsākta poliklīnikas ēkas rekonstrukcija

Projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Bauskas slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti” ietvaros līdz šī gada oktobrim ir paredzēts veikt poliklīnikas ēkas rekonstrukcijas darbus, ko saskaņā līgumu Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/013 no 2010.gada 04.novembra starp Veselības ekonomikas centru (VEC), SIA „Bauskas slimnīcu” un Bauskas novada domi. Projekta kopējās izmaksas plānotas 320 tūkstošu Latu apmērā, no kuriem 85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un 15% finansē SIA „Bauskas slimnīca”.

Uzsvars poliklīnikas ēkas rekonstrukcijas laikā tiek likts uz energoefektivitātes paaugstināšanu un pieejamības nodrošināšanu sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām (piemēram, invalīdiem, gados vecākiem cilvēkiem u.tml.). Projekta ietvaros tiks izbūvēts jauns jumts, siltināti griesti, veikts ārsienu remonts un siltināšana, veikta pamatu hidroizolācija un siltināšana, atjaunota lietus ūdens kanalizācijas sistēma, uzstādīta zibens un uguns aizsardzības sistēma, pagrabstāvā nomainīta ūdens un kanalizācijas sistēma un izbūvēts ārējais lifts.

Darbu veicējs PS „A.A. Būvkompānijas” ir izraudzīts atklāta konkursa kārtībā. Pilnsabiedrība ir no Madonas novada ar lielu celtniecības pieredzi un labām atsauksmēm par iepriekš veiktajiem celtniecības un rekonstrukcijas darbiem sabiedriskajās ēkās. Pēc SIA „Ceturtais stils” izstrādā projekta autoruzraudzību veiks Rolands Gruzītis, bet ēkas būvuzraudzību SIA „Būves un būvsistēmas” speciālisti no Rīgas Nikolaja Jankovska vadībā.

Poliklīnikas teritorija ir ierobežota, kas var radīt nelielas neērtības poliklīnikas apmeklētājiem. Ir atstāta galvenā ieeja poliklīnikā no Dārza ielas puses. Pacientiem ar kustību traucējumiem, traumām vai citām saslimšanām, kad pacients pats nevar pārvietoties, pavadošā persona var izmantot stumjamos ratiņus, kas atrodas poliklīnikā pie ķirurga kabineta, lai pacients varētu saņemt tam nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Atgādinām, ka pacienti ar ķirurģiskām traumām uzreiz var griezties traumpunktā, kas atrodas slimnīcas ēkā.

Poliklīnikas apmeklētājus lūdzam sekot uz ierobežojošā žoga izvietotajām norādēm un nestaigāt pa zālāju.
 

SIA „Bauskas slimnīca” administrācija. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Pabeigti Bauskas poliklīnikas rekonstrukcijas darbi

23.novembrī pēc rekonstrukcijas tika atklāta Bauskas poliklīnikas ēka. Paveikts ir daudz – poliklīnikas ēkai veikts ārējo sienu remonts un siltināšana, nomainīti logi, izbūvēts jauns jums, siltināti bēniņi, tajos izbūvēta uguns aizsardzības sistēma un zibens aizsardzības sistēma, veikts ēkas pamatu remonts, siltināšana un hidroizolācija, ēka tikusi pie jaunas lietus ūdeņu noteksistēmas, rekonstruēta arī lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Ievērojamas pārmaiņas notikušas arī ēkas pagrabstāvā, kur veikta siltā un aukstā ūdens kanalizācijas sistēmas nomaiņa, grīdas, griestu un sienu atjaunošana, ūdens un kanalizācijas sistēmas renovācija. Ēkā pilnībā nomainīts kā apkures, tā ventilācijas mezgls. Ēkai izbūvēts panorāmas lifts, kas ne vien padara ēkas jaunos vaibstus īpaši modernus, bet ir arī ļoti lietderīgs. Veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jaunajām māmiņām, veciem ļaudīm un maziem bērniem. Lifts veidots tā, lai būtu maksimāli ērts ikvienam lietotājam, ir domāts par vājredzīgajiem un neredzīgajiem apmeklētājiem, jo uzraksti liftā ir arī Braila rakstā, pat stiklotais lifta tunelis nav vienkārši dekoratīvs – šādi tiek nodrošināta iespēja, neizjūtot diskomfortu, ēkas augšējos stāvos nokļūt cilvēkiem, kas sirgst ar klaustrofobiju. Projekta ietvaros veikta arī teritorijas labiekārtošana un kādreizējo bedraino asfaltu nu nomainījis acīm tik tīkamais bruģa segums.

Visus augšminētie darbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Bauskas slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti” ietvaros. Projekta realizācijas kopējās izmaksas sastāda Ls 458 809, no kuriem Ls 272 000 bija ERAF finansējums, savukārt SIA „Bauskas slimnīca” nodrošināja līdzfinansējumu Ls 186 809 apmērā.

Rekonstrukcijas darbus veica pilnsabiedrība „A.A. & Būvkompānijas”. Projektu ēkas rekonstrukcijai izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA „Ceturtais stils”.
 

SIA „Bauskas slimnīca” administrācija.