2015. gada iepirkumi

PRETENDENTAM IR JĀSEKO LĪDZI IEPIRKUMA GAITAI PASŪTĪTĀJA MĀJAS LAPĀ

Nr.

Datums

Pasūtītājs

Iepirkums

Nolikumu var saņemt

Izpildītājs

BS 2015/1

 

17.04.2015.

SIA "Bauskas slimnīca"
Reģ. Nr. 43603017682 
Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 
LV- 3901

SARUNU PROCEDŪRA

Publisko iepirkumu likuma

63.panta otrās daļas 2.punktu

"Datortomogrāfijas iekārtas Somatom

Emotion 6 modernizēšana "

Lejuplādēt šeit:
Argumentēts pamatojums sarunu
proced
ūras izvēlei

Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle
reģ. Nr. 40103246186
Ziņojums par iepirkumu
BS 2015/2 17.07.2015. SIA "Bauskas slimnīca"
Reģ. Nr. 43603017682 
Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 
LV- 3901

Publisko iepirkumu likuma

8.2 panta kārtībā

"Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana"

Lejuplādēt šeit:
NOLIKUMS pretendentiem
vai saņemt Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 305. kab.
SIA "Bauskas sadzīves pakalpojumi"
reģ. Nr. 40103336140

Ziņojums par iepirkumu

Līgums